İngiltere Liseleri

İngiltere Liseleri görseli

İngiltere Lise Eğitimi sistemini anlayabilmek için öncelikle İngiltere Eğitim Sistemini anlamak gerekir. İngiltere de 5-16 Yaş arası eğitim zorunludur. Ülkede ki bütün okullarda 1998 ‘de yürülüğe giren ‘National Curriculum’ ulusal müfredat uygulanmaktadır. İngiltere’de okullar temel olarak ikiye ayrılır. Devlet Okulları (State Schools) ve Özel Okullar (Private Schools). Devlet okulları devlet tarafından finanse edilen ücretsiz okullardır. Özel Okullar (Private Schools) veya başka bir deyişle bağımsız okullar (independent schools) bunlar ücretli okullar olup öğrenciler her dönem için ödeme yapmak zorundadır. Özel Okullar National Curriculum’u çok sıkı takip etmek zorunda değillerdir. Bunlara ek olarak oldukça elit kategoride bulunan ve yıllık ücretleri oldukça yüksek olan Eton, Cheltenham Ladies School gibi Public School olarak tanımlanan okullar bulunmaktadır.

İngiltere’de öğrenciler eğitim hayatına okul öncesi (Nursery ve Reception) yılları ile başlarlar. Reception zorunlu okul öncesi eğitimidir ve öğrenciler temel okuma yazma eğitimine bu yılda başlarlar. Öğrenciler 5/6 yaşında Primary School (ilkokul) a başlar ve 6 yıl Primary School (İlkokul) eğitimi alırlar.

Öğrenciler 11/12 Yaşında Orta Eğitime (Secondary School)’a başlarlar. Secondary School ‘lar ikiye ayrılır. Bunlar her öğrencinin sınavsız olarak gidebileceği Comphrensive Secondary School’lar ve yalnız sınav ile öğrenci alan akademik açıdan daha güçlü ve sıkı programa sahip Grammer School ‘lardır. Öğrenciler ilkokul eğitimi sonrasında 11 + (Eleven Plus) isimli bir sınava girer ve bu sınav sonucuna göre Grammer School’lara yerleşebilirler.

Secondary School (Ortaokul) eğitim süresi 5 yıl olup son iki yılı GCSE Yıl 1 ve GCSE Yıl 2 olarak tanımlanır. Öğrenciler Secondaty School’lara 11/12 yaşında başlayıp 15/16 yaşında bitirirler. GCSE yıllarının sonunda öğrenciler ilk önemli sınavlarına girerler.

GCSE (General Certificate of Secondary Education), sınavı Türkçe’ye Orta Öğrenim Sertifika Sınavı olarak çevirebilir. Öğrenciler 9 ana dersten (İngilizce, Matematik, Fen, Yabancı Dil vb) ulusal bir sınava girerler. Öğrenciler bu sınavdan her ders için A*- A–B–C vb sonuçlar alırlar. Önemli üniversiteler öğrenciler kabul ederken A Level skorlarının yanı sıra GCSE sınav sonuçlarına da bakmaktadırlar.

GCSE Yılları sonrasında zorunlu eğitim tamamlanmış olur. İsteyen öğrenciler mesleki eğitime başlayabilir isteyen öğrenciler ise eğitimine devam edebilir.

16-18 Yaş arası alınan bu eğitimleri veren kurumlar Sixth Form Colleges olarak adlandırılır. Öğrenciler Sixth Form College’larda A LEVEL, IB, BTEC, NVQ programlarını alabilirler.

A LEVEL 2 yıl süreli olup temel 3-4 veya 5 ders alınan eğitim programıdır. 2. Yılın sonunda öğrenciler A LEVEL sınavlarına girerler. A LEVEL skorları (A*-A-B-C) dünyaca tanınan sonuçlar olup öğrenciler bu skorlara göre üniversitelerden kabul alırlar. IB (Interational Baccalurate) yine dünyaca tanınan bir sistem olup IB Sınav Skorları birçok üniversiteden kabul alınmaktadır.

İngiltere’de üniversite (lisans) eğitimi birkaç bölüm dışında 3 yıldır. A LEVEL skorlarına göre üniversiteye yerleşen öğrenciler 20/21 yaşında üniversite eğitimlerini tamamlayarak mezun olurlar.

Özet olarak Türk Eğitim Sistemine göre İngiltere’de Lise Eğitimi, GCSE ve A Level yıllarından oluşmaktadır.

GCSE 1. Yıl
GCSE 2. Yıl
A Level 1. Yıl
A Level 2. Yıl

İngiltere’de ki üniversitelere direkt giriş için A Level 1. Yıl ve A Level 2. Yılı tamamlamak yeterlidir. Bir anlamda Türkiye’den öğrencilerin Lise 3 ve 4 yıllarını İngiltere’de okuması, üniversite kabulleri açısından yeterlidir. Ancak Oxford , Cambridge gibi çok üst düzey okullar öğrencilerin GCSE skorlarını da göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu açıdan bu tip üniversiteleri hedefleyen öğrencilerin İngiltere Lise Eğitimi’ne GCSE yılları ile başlamaları tavsiye olunur.