KİMLER WAT YAPABİLİR?

KİMLER WAT YAPABİLİR? görseli

Work and Travel programına katılabilmek için aşağıdaki şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir.

  • 18-29 yaşları arasında olmak. (Bu kriter, UT tarafından öğrenciye özel ayrıca değerlendirilebilir. Öğrencinin yaşının verilen aralıkta olması tek başına yeterli değildir.)
  • En az, orta seviyenin üzerinde bir konuşma İngilizce’sine sahip olmak. (Her öğrenci UT ve/veya çözüm ortaklarınca en az 1 kere yüz yüze ya da telefonla bir mülakata girecektir.)
  • Bir lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak. (Bazı ön lisans programları da katılabilir.)
  • 4 üzerinden en az 2 akademik ortalamaya sahip olmak (Bu kriter, UT tarafından öğrenciye özel ayrıca değerlendirilebilir. Ortalamanın, verilen aralıkta olması tek başına yeterli değildir.)
  • Okulunda en az bir dönem bitirmiş olmak.

United Towers Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı’na WAT programı için başvuran adayların kaydı, program katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığı kontrol edilmeden ve mülakatı yapılmadan alınmayıp, öğrenciye ödeme yaptırılmamaktadır.