Çerez Politikası

Çerez Politikası görseli

ÇEREZ POLİTİKASI

1. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

1.1. AMAÇ

İşbu Çerez politikası (“Politika”) , Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat LTD. ŞTİ ("United Towers ”) internet sitesi; www.unitedtowers.com (“Platform”) adresinde kullanılan çerezlere ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve sair mevzuat uyarınca usul ve esasları belirlemek, aynı zamanda veri sahiplerini çerez kullanımı ile kişisel verilerin işlenmesi hususlarında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2. KAPSAM

Platform üzerinde kullanılan çerezler aracılığıyla, ziyaretçiler/kullanıcılar tarafından paylaşılan veya veri sahiplerinin platformu kullanımı sırasında üretilen kişisel verilerin işlenmesinde işbu politika uygulanmaktadır.

2. BÖLÜM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

Veri sahiplerinin platformu ziyaret etmesi sırasında, elde edilen kişisel veriler United Towers tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, teknik ve idari tedbirler alınarak işlenmektedir.

3. BÖLÜM ÇEREZ POLİTİKASI

3.1 ÇEREZLER

Çerezler (Cookies) en kısa tanımıyla herhangi bir web sitesi ziyaret edildiğinde, kullanılan süre boyunca, ziyaretçinin kullanım alışkanlık ve tercihlerini tarayıcı üzerinde depolayan küçük metin dosyalarıdır. Örnek vermek gerekirse; internet sitelerine, üyelik girişlerinde “Beni Hatırla” seçeneği işaretlendiği anda, bir çerez kullanılmaya başlamış olur. Bununla birlikte internet siteleri üzerinde, kullanım için zorunlu olan çerezler olduğu gibi kullanılması çevrimiçi işlevselliği arttıran çerezler de mevcuttur.

United Towers olarak platform üzerinde kullanılan çerezler ve çerezlerin ne kadar süre ile kullanıldığı aşağıdaki tablo üzerinde belirtilmiştir.

Servis Sağlayıcı

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Çerez Süresi

Google

_ga

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Persistent Cookie

2 Yıl

Google

_gid

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Persistent

1 Gün

Google

_gat

Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretinin amacını değerlendirmek için kullanılır ve web sitesi yöneticileri için web sitesi etkinliğiyle ilgili raporlar oluşturur ve müşteri deneyimini iyileştirmeyi amaçlar.

Temporary

1 Dakika

         

(Bu konuya ilişkin site üzerinde kullanılan tüm çerezlerin tablo üzerine işlenmesi gerekmektedir.)

3.2 ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Çerezler aracılığı ile platform ziyaretçilerine sunulan hizmetin daha hızlı ve işlevsel olması amaçlanmaktadır. Platform ziyaretçisine göre kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi ortamın sağlanması çerezler aracılığı ile sağlanmaktadır. (Site üzerinde kullanılan çerezlerin hangi amaçla kullanıldığının belirtilmesi gerekmektedir.)

3.3 ÇEREZLER ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Veri sahibinin, platformu ziyaret etmesi dolayısıyla elde edilen kişisel veriler, aşağıda sıralanan amaçlarla United Towers tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir: (Site üzerinde kullanılan çerezlerin hangi amaçla işlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir.)

3.4. ÇEREZ YÖNETİMİ

Platformu kullanan veri sahipleri, aşağıda sayılan yöntemleri kullanmak suretiyle çerez kullanımını engelleyebilmektedirler.

· Chrome tarayıcılarda ayarlar > gelişmiş ayarları göster > gizlilik > içerik ayarları > çerezler > istisnaları yönet yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden tercih edebilirsiniz. (http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647)

· Internet Explorer > araçlar düğmesini ve ardından internet seçeneklerini seçin > gizlilik sekmesine tıklayın > ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek tamam'ı seçin. (https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies)

· Firefox > tarayıcılarda seçenekler > gizlilik > geçmiş > geçmiş için özel ayarları kullansın > sitelerden çerezleri kabul et > ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences - privacy adresinden çerezleri sitem için devre dışı bırakabilirsiniz. (http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies)

· iOS Safari > telefonunuzda ayarlar simgesine dokunun > safari çerezleri engelle her zaman engelle > 5 dakika bekleyin ve uygulamayı açın. diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım bölümünden ulaşabilirsiniz. (https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR)

· Internet Explorer > https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies

3.5 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Platformun ziyaret edilmesi dolayısıyla elde edilen kişisel veriler, United Towers tarafından Kanun’un 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, veri işleme amaçlarıyla sınırlı olarak; iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları paylaşılabilmektedir.

4. BÖLÜM VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca veri sahiplerinin kişisel verilere ilişkin,

§ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

§ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

§ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

§ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişileri bilme,

§ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

§ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§ Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

hakları bulunmaktadır.

5. BÖLÜM POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu Politika United Towers’ın internet sitesinde (www.unitedtowers.com) yayınlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş sayılmaktadır.

Politika, United Towers’ın ihtiyaçları doğrultusunda, gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. Politikada gerçekleştirilen değişiklikler internet üzerinden duyurulur.