GCSE

GCSE görseli

GCSE ve sonrasında ki A Level programları İngiltere Lise Eğitim’i olarak tanımlanabilecek programlardır. GCSE Türk Eğitim sisteminin Lise 1 ve 2 yıllarına, A Level ise Lise 3 ve 4 yıllarına denk gelmektedir. GCSE İngiliz Eğitim Sistemi’nde 5 yıllık Seconday Education (orta öğretim) eğitiminin son iki yılıdır. Türk öğrencilerin A Level yapabilmesi için GCSE ‘yi tamamlamış olma zorunluluğu yoktur. Öğrenciler kabul koşullarını sağladıkları takdirde A Level programlarına başlayabilirler.

GCSE Programlarında yaş sınırı genel olarak 14 + ‘dır. Öğrenciler 2 yıllık GCSE eğitimi sonrasında ulusal bazda yapılan GCSE sınavlarına girerler. GCSE yıllarında öğrencilerin aldığı zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Bu dersler okullar arası farklılıklar göstermektedir. Temel Olarak zorunlu dersler; İngilizce, Matematik, Fen, Bilgisayar, Fiziksel Eğitim, Vatandaşlık dersleri olup seçmeliler ise ; Sanat, Tasarım ve Teknoloji, Tarih ve Coğrafya, Modern Yabancı Diller’dir.

A LEVEL (Advance Level) ise genel olarak 2 yılda tamamlanan (bazı okulların uluslararası öğrencilere sunmuş olduğu 1 yıllık sıkıştırılmış/yoğun A Level programları da bulunmaktadır) öğrencilerin 3-4 veya 5 ders aldıkları programlardır. A LEVEL İngiltere’de yüksek öğrenime devam etmeyi düşünen yerel ve uluslararası öğrencilerin devam ettikleri programlardır. Daha önce de değinildiği gibi A Level Lise 3 ve 4 olarak algılanabilir. Türkiye’de Lise Eğitimini tamamlamış ancak UK’de çok üs düzey üniversitelere gitmeyi planlayan öğrencilerde A Level yapabilirler.

A Level sınavları ulusal bazda yapılmakta olup, sonuçları uluslararası tanınır. Öğrenciler seçmiş oldukları 3-5 temel dersten A*-A-B-C-D-E gibi puanlar alır. Üst düzey üniversiteler 3 A Level skorundan en az iki A* bir A almalarını beklerler. A*A*A gibi.

A Level dersleri öğrencinin Lisans döneminde devam etmeyi planladığı bölüme göre tercih edilir. En çok tercih edilen A Level dersleri; Matematik, İleri Matematik ,Biyoloji, Fizik, Kimya, Coğrafya, Tarih, Modern Diller, İngiliz Dili ve Edebiyatı , Politika, Ekonomi ve İşletme’dir. Öğrencilerin ders seçimleri ile ilgili rehberlik hizmeti okular tarafından verilmektedir.

A LEVEL Programları 2 Seviyedir,
  A Level 1. Yılı AS Level (Advanced Subsidiary Level)
  A Level 2. Yılı A2 Level

Olarak tanımlanır. Öğrenciler 1. Yılın sonunda sınav alırlar ancak bu sınavların A Level sınav sonuçlarına bir etkisi bulunmamaktadır.