KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇERÇEVESİNDE

VERİ SAHİBİNİN

AÇIK RIZA BEYAN FORMU

Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat LTD. ŞTİ tarafından iletilen aydınlatma metni ile tarafıma, işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği, sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış, tarafımca söz konusu bu bilgilendirme metni okunmuştur.

İşlenecek kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’un 5/2 a, c, ç, e, f bentlerinde belirtilen “kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, veri sorumlusunun meşru menfaati” kapsamında istisna hükümleri uyarınca işleniyor olanları hariç olmak kaydıyla,

· Ad-Soyad

· Doğum tarihi

· Telefon Numarası

· E-posta adresi

· Eğitim durumu ve okuduğu kurum

kişisel verilerimin;

· İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

· İletişim için telefon, e posta ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

· Katılım sağlanacak yurt dışı programa ait koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşterilerimiz ile iletişime geçmek,

· Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

· Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

· Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,

· Müşterilerimize özel kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda her türlü ticari elektronik ve yazılı ileti gönderilebilmesi ve bilgilendirilmesi, yurtdışı eğitim ve değişim programına ilişkin bilgi vermek, veri ilgilisinin kişisel bilgilerine uygun programlar hakkında bilgi verilmesi ve iletişime geçilmesi, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek,

· Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek, amaçlarıyla ve aydınlatma metninde yer alan diğer amaçlar ile gösterilen kategori, aktarım, yöntem ve hukuki sebep ile sınırlı olmak üzere, ölçülü olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemlere, aydınlatma metninde belirtilen yerlere aktarılmasına bu beyanımın tüm anlam ile sonuçlarının farkında ve gelecekteki olası sonuçlarının bilincinde olarak, serbest iradem ile açıkça rıza gösteriyorum.

“Okudum, Kabul Ediyorum” (Lütfen aşağıdaki boşluğa bu metni yazarak imzalayınız.)

SİZİ ARAYALIM

Ücretsiz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Lütfen Formu Doldurun. Yurtdışı deneyimli uzman danışmanlarımız sizinle en kısa sürede iletişime geçecekler.

NEDEN UNITED TOWERS?

 • United Towers

  20+ Yıllık Deneyim
  30000+ Öğrenci Referansı

 • United Towers

  7 Ofis
  40+ Eğitim Danışmanı

 • United Towers

  500+
  Okul Temsilciliği

 • United Towers

  Ücretsiz Danışmanlık
  Şeffaf Fiyat ve Ödeme Politikası

 • United Towers

  Uluslararası
  Akreditasyonlar

BİLGİ İSTEK FORMU

YUKARI