Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası görseli

GİZLİLİK POLİTİKASI

Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat LTD. ŞTİ (Bundan böyle "United Towers" olarak anılacaktır.)’nin web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, web sitesi ziyareti esnasında verilen şahsi bilgilere ilişkin United Towers’ın bilgi politikalarını barındırmaktadır. Şirketimiz bilgi güvenliğine ilişkin olarak aşağıda sayılan taahhütleri vermektedir. Burada verilen bilgi güvenliğine ilişkin bilgiler yürütülen faaliyet ve hizmetlerimiz için müşteri tarafından verilen ve elde edilen kişiye özel bilgilerin saklanması, korunması, işlenmesi ve faaliyetlerimiz kapsamında paylaşılması hususunda bilgi vermektedir.

Bu kapsamda sistemlerimiz dahilindeki tüm bilgilerin gizliliğini sağlamak, United Towers’ın birinci önceliğidir.

Kişisel Verilerin Korunması, Kullanımı ve Paylaşımı

United Towers, yurtdışı eğitim danışmanlığı sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir şirket olup; Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere diğer mevzuatlar uyarınca yasaların müsaade ettiği ve ilgili kişilerin izin verdiği ölçüde kişisel verileri gerekli hallerde ve istisna kapsamında olmayan hallerde ilgili kişilerin açık rızaları alınmak kaydıyla kişisel verileri paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda United Towers sahip olduğu web sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların internet üzerinden aktardıkları bilgilerin gizliliğini sağlamak amacıyla şifreleme altyapısını, teknolojik ilerlemeler çerçevesinde sürekli olarak günceller ve sistemleri üzerinde mevcut bilişim sektöründe kabul gören en güvenilir şifreleme metotlarını uygular.

United Towers, emanetçisi olduğu tüm veriyi, uygulama ve sistem mimarisinde kurduğu katmanlı yapıyla güvenli yollardan elde etmekte ve elektronik ortamda güçlü şifreleme standartları aracılığı ile koruma altında tutmaktadır.

Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların United Towers’ın gizlilik politikasına ve şartlarına uymaları gizlilik sözleşmeleri veya sözleşmelere konulan gizlilik hükümleri ve ek güvenlik önlemleri ile sağlanmaktadır.

United Towers, personeli tarafından misafir ve müşteri bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gereken en kısıtlı yetki seviyesi ve görevler ayrılığı prensibi esas alınarak düzenlenmektedir.

United Towers, yukarda yer alan faaliyetler kapsamında edindiği bilgileri ilgili kişinin bilgisi ve onayı dahilinde, tedarikçi firmalar ve yasal talepler doğrultusunda resmi kuruluşlarla paylaşmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Misafir, Müşteri veya webi ziyaret edenler tarafından United Towers’a bildirilen bilgilerin, doğruluğu, onların sorumluluğundadır. United Towers, bu bilgilerin bu kişilere ait olduğunu ve doğru olduğunu varsaymaktadır.

United Towers’a ait web sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, United Towers ve/veya çalışanları, sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinde verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. United Towers, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Söz konusu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Gerek bu internet sitesinden bağlantılar verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir.

Yer Sağlayıcı:

Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat LTD. ŞTİ

Posta Adresi:

 Taksim Meydanı Mete Cd. No:20/9 Beyoğlu İstanbul

Telefon:

+90.212.244.5005

Web Adresi:

 www.unitedtowers.com