Pre-master Programları

Pre-master Programları görseli

Pre-Master Nedir?

Pre-Master en basit olarak uluslararası öğrenciler için yüksek lisans programları öncesi bir hazırlık bölümü olarak açıklanabilir. Yurtdışında yüksek lisans eğitimi görmek için İngilizce yeterliliğini sağlayamayan ve üniversite mezuniyet not ortalaması düşük olup doğrudan kayıt olamayan öğrenciler için yüksek lisans hazırlık programıdır. Pre-Master programlarının amacı yabancı öğrencileri yüksek lisans eğitimine hazırlayarak yüksek standartta öğrenciler yetiştirmektir. 

Bu programlar öğrencinin yüksek lisans eğitimi için ihtiyaç duyabileceği dil, akademik, uzmanlık eğitimi gibi her türlü beceriyi kapsamaktadır. Öğrenci bu programlarda bir yanda İngilizce becerilerini geliştirerek bir yandan da eleştirel düşünme, tartışma yetenekleri, sunum teknikleri gibi dersler ile yüksek lisans programlarına hazırlanırlar. Program süresi 6 ay ila 1 yıl arasında değişmektedir. 

Kimler Pre-Master Programına Katılmalı

Maalesef her öğrenci yurtdışında istediği programa kayıt olabilmek için kabul koşullarını sağlayamıyor. Bazı öğrenciler mezun olduğu lisans bölümünden bağımsız bir yüksek lisans bölümüne girmek isterken bazı öğrencilerin mezuniyet puan ortalamaları istedikleri bölüme girebilmeleri için yetersizdir. Bazı öğrenciler ise girmek istedikleri yüksek lisans bölümünün İngilizce yeterliliğini sağlayamaz. Pre-master programı öğrencinin sağlayamadığı akademik ve dil yeterliliği gibi kabul şartlarını tamamlamasını sağlar. Akademik öğrenim için gerekli olan temel becerileri kazandırırken öğrencinin ihtiyacına göre GMAT, TOEFL veya IELTS gibi dil yeterlilik sınavlarına da hazırlar.

Pre-master programları sadece akademik ve dil yeterliliklerini sağlamak için zorunlu bir program değildir. Öğrenci eğitim göreceği ülkenin eğitim sistemini bilmiyorsa veya eğitime ve eğitim sistemine kendini hazır hissetmiyorsa öğrenciyi bu koşullara hazır hale getirir.

Bir Pre-master programına kayıt olabilmek içinde belli koşullar vardır. Bu koşullar kurumdan kuruma değişiklik göstermektedir. Örneği Birleşik Krallık’ta bir Pre-master programına kayıt olabilmek için minimum 5.0 IELTS puanı ile lisans derecesi diploması gibi koşulların sağlanması gerekir. Ayrıca Pre-master programı, bazı üniversitelerden şartlı kabul imkânı da sağlayabilir. 

Pre-Master Program İçerikleri

Bazı kurumlar öğrencilere ortak Pre-master programı sunarken bazı kurumlar ise başlayacağınız bölümün alanına dayalı Pre-master programı sunmaktadır. 

Ortak Pre-master programlarında asıl amaç öğrenciye akademik beceri kazandırmaktır. Bu program içerisinde alınan eğitim bilgisayar becerileri, araştırma teknikleri, yazım teknikleri, analiz, sınav teknikleri gibi dersleri kapsar. Ek olarak GMAT, TOEFL, IELTS gibi sınavlara hazırlık eğitimi sağlar.

Alan Bilgisi Dersleri ile de öğrencilere yüksek lisans yapmak istedikleri bölüm hakkında temel bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmayı hedefler. Genelde bu dersler bölüme giriş ve terminoloji derslerinden oluşur

 

Programı Sunan Okullar