Kanada Liseleri

Kanada Liseleri görseli

Kanada, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Ülke standartlarını yükselten faktörlerin başında eğitim kalitesi gelmektedir. OECD verilerine göre Kanada’da eğitim alan öğrenciler sözel ve sayısal alanlarda İngilizce konuşulan ülkeler içinde birinci, dünya genelinde ise ilk beşte yer almaktadırlar.

Kanada’da temel eğitim 10 yıl sürmektedir. İlkokul 6 yaşında başlar 18 yaşına kadar devam eder. İlkokul 1 – 6, ortaokul 7 - 9 ve lise 10 - 12 Sınıfları kapsar. Sadece Quebec bölgesinde eğitim 1. Sınıf ile 11. Sınıf arasında verilmektedir.

Kanada okullarından alınan diplomaların tüm dünyada denklikleri vardır. Anadili İngilizce veya Fransızca olmayan öğrenciler için ESL (English as a Second Language) veya FSL (French as a Second Language) dersleri verilmektedir. Kanada’da eğitim almak isteyen öğrencilerin belli bir seviyede İngilizce veya Fransızca (Quebec Bölgesi için) bilmesi istenmektedir. Tüm okullar Kanada Hükümeti Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği müfredata ve mezun olunabilmesi için yerine getirilmesi gereken kriterlere uymak zorundadır. Bu kural eğitimde kalite standardı sağlamaktadır.

Kanada’da okullar devlet okulları ve özel okullar olarak ikiye ayrılır. Devlet okulları gündüz eğitim veren karma kurumlardır. Uluslararası öğrenciler için aile yanı konaklama da sunulmaktadır. Kanada devlet okulları, eyaletlerin kendi eğitim departmanının sorumluluğundadır ve bazı federal fonlarla, yerel ve eyalet vergilerinden finanse edilir. Eğitim ile ilgili uygulamalar ve politikalar (kamu ve özel) illere bağlı olarak değişmektedir. İl eğitim birimleri il politikalarına göre eğitim politikasını belirlemektedir. Eğitim bakanı, il ve federal fonların tahsisi, öğretmenlerin sertifikalandırılması, ders kitapları ve kütüphane hizmetleri, kayıtların ve eğitim istatistiklerinin sağlanması ve zorunlu eğitim süresinin belirlenmesi ve uygulanması gibi eğitim işleriyle ilgili politikaların belirlenmesinden sorumludur.

Özel okullar öğrenci harçları ve mezun bağışları ile finanse edilmektedir. Ailelerin tercihine göre karma, kız / erkek, yatılı veya gündüz programlı okullardır. Her ne kadar genel müfredat eyaletin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlense de, her okul bağımsız olarak çalışır ve kendi mükemmellik standartlarını belirler. Bu standartlar çoğu zaman devlet okulundan daha yü

ksektir. 14-18 yaş arası öğrencilerin kabul edildiği Kanada’da lise eğitimi, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak çeşitli okul ve formatta sunulmaktadır. Kanada Liseleri’nde AP (Advanced Placement) dersleri verilmektedir. Bu eğitim öğrencilerin lise eğitimleri süresince hedefledikleri alanlarda branşlaşmasını sağlamaktadır. Kanada liselerinde Matematik, Tarih, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri zorunlu derslerdir. Aşçılık, Müzik, Grafik Tasarım, Hukuk, Çizim gibi dersler ise seçmeli verilmektedir.

Kanda lisele puanlama sistemi 100 üzerindendir. 60’ın altı (F) başarısız kabul edilmektedir. 90-100 (A) en yüksek skordur.

Kanada lise eğitiminde yıllık ücretler 12.000CAD ile 60.000CAD arasında değişmektedir. Konaklama talebi ve özel okul tercihleri fiyat farkındaki en önemli etkenlerdir.

Liseleri