KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu görseli

Kişisel Verilerin Korunması Veri Sorumlusuna

Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK Kanunu") ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Bundan sonra "Başvuru Sahibi" olarak anılacaktır), KVK Kanunu'un 11'inci maddesinde belirtilen talep hakkı uyarınca;

Yazılı olarak aşağıdaki kanallardan:

  • Başvuru Sahibi'nin şahsen başvurusu ile,
  • Sistemimizde daha önce kayıtlı olmak kaydıyla elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Taksim Meydanı Mete Cd. No:20/9 Beyoğlu İstanbul

Zarfın üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Taksim Meydanı Mete Cd. No:20/9 Beyoğlu İstanbul

Tebligat zarfına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Elektronik posta kanalı ile

[email protected]

Konu kısmanı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesinin 2'inci fıkrası ve Tebliğ uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tebliğinden itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Başvuru formu için lütfen  tıklayınız.