Bucksmore Education- Oxford International College Oxford Yaz Okulu

Lokasyon ikonu Oxford - İngiltere
Bucksmore Education- Oxford International College Oxford Yaz Okulu görseli
Bucksmore Education- Oxford International College Oxford Yaz Okulu
Lokasyon İkonu Oxford - İngiltere
Resmi websitesini incelemek için tıklayınız
Bucksmore Education- Oxford International College Oxford Yaz Okulu genel resmi
Bucksmore Education- Oxford International College Oxford Yaz Okulu Hakkında

Oxford International College, A-Level ve bir yıllık GCSE kursları sunan, Birleşik Krallık'taki en iyi performans gösteren kolejlerden biridir. Oxford'un merkezinde yer alan bu kolejde, öğrenciler program süresince bir Oxford Üniversitesi öğrencisinin hayatını deneyimlerler. Eğitimlerini en son teknolojiye sahip sınıflar ve laboratuvarlar sunan Threeways'te alırlar. Öğrenciler üniversite konferans salonlarında ve oditoryumlarında ek derslere katılacak ve üniversitelerin resmi salonlarında mezuniyet törenine katılacaklardır. Öğrenciler, okula yürüyerek 10 dakika uzaklıktaki tek kişilik özel banyolu odalar, lüks öğrenci sosyal alanları ve spor salonu sunan modern Student Castle yurdunda kalırlar. Öğrencilere yurt ile okul arasında eşlik edilir. Kızlar ve erkeklerin konaklaması ayrı bloklardadır. 

 

Bu programa minimum C1 (İleri Seviye) İngilizce seviyesi sahip olan öğrenciler katılabilir. Küresel bakış açısına sahip başarılı öğrencilere yönelik yoğun bir akademik programıdır. İleri Seviye Üniversiteye Hazırlık programında, öğrenciler okumak istedikleri alanda lisans düzeyinde dersler alarak üniversite deneyimi elde etmiş olurlar. Birçoğu Oxbridge mezunu olan dinamik eğitmen, çeşitli uygulamalı ve etkileşimli pedagojik yöntemlerden yararlanılarak oluşturulan dersler aracılığıyla öğrencilere rehberlik edecektir. Öğrenciler aynı zamanda konuk konuşmacılardan ve üniversite danışmanlarından da bilgi alacak ve aynı zamanda gelecekteki çalışmalarını ve üniversiteye kabul sürecini destekleyecek temel akademik ve mesleki becerileri geliştireceklerdir. Program 2 veya 4 hafta alınabilir.

 

Matematik kursunda, üniversite düzeyindeki matematiği çeşitli teorik ve uygulamalı modellemelerle tanıtır. Ders, matematik, fizik ve cebir ve hesaplamanın yanı sıra olasılık ve istatistik gibi konular aracılığıyla veri analizinin ileri düzeydeki çalışmalarının temellerini atar. Öğrenciler gerçek hayattaki olayları mantıksal akıl yoluyla keşfedecek ve problemleri nasıl analiz edeceklerini, hipotezler önereceklerini ve çözümleri nasıl test edeceklerini öğrenecekler. Öğrenciler mühendislik, fizik, bilgisayar bilimi ve daha birçok alanda daha ileri çalışmaları destekleyecek önemli temel becerileri kazanacaklardır.

 

Hukuk programında, lisans birinci sınıf düzeyinde verilir ve hukuk  dersleri hukuk felsefesi, içtihat, hukuki kurumlar dahil olmak üzere teoriye dayalı bir perspektiften tanıtır. Öğrenciler, güncel uluslararası olayları farklı hukuki perspektiflerden inceler ve hem yerel hem uluslararası hukuku keşfederler. Bu kurs, müzakere ve dava açma gibi temel becerileri geliştirirken Ceza hukuku, Uluslararası Hukuk, İnsani Hukuk ve diğer alanlarda temel bilgiler oluşturacaktır. Öğrenciler, hukukun tarihsel ve kültürel bağlamlardan nasıl farklı yorumlandığını anlayarak, hukuki bilgilerini küresel bir bakış açısıyla pratiğe dökme fırsatına sahip olacaklar.

 

Psikoloji programında, öğrenciler psikoloji ve çağdaş psikolojik araştırmalara ilişkin temel bilgileri geliştirirken, psikoloji ile ilgili çeşitli akademik disiplinleri keşfedeceklerdir. Öğrenciler psikoloji tarihi ve psikolojik araştırma konusunda bilgi ve anlayış geliştirecek ve bilgilerini çeşitli bağlamlarda nasıl uygulayabileceklerini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca tedavi yöntemleri, terapi, etik gibi psikolojik teorileri yorumlayabilecek ve kişisel değerlendirmelerini sunabileceklerdir. Bu ders, diğer konuların yanı sıra zihin, travma, çocuk gelişimi, sosyal davranış gibi konularla da ilgilenen öğrenciler için tasarlanmıştır.

 

Tıp programında, öğrencilere klinik öncesi süreçle ilgili geniş bir deneyim ve bilgi yelpazesi sunulur. Ders, hasta bakımı, klinik araştırma ve biyomedikal bilimler kavramlarını tanıtmanın yanı sıra, tıp bilimlerinin temelini oluşturan temel bilimsel bilginin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bilgilerini, tıbbın zorlu ve kanıta dayalı doğasını küresel bağlamda yansıtan benzersiz araştırma ve proje çalışması fırsatlarına uygulayacaklardır.

 

Inovasyon Tarihi ve Yaratıcı Düşünce hakkındaki bu giriş niteliğindeki derste öğrenciler, yaratıcı düşüncenin insan uygarlığı üzerindeki derin etkisini keşfetmek için sanat ve mimarinin büyüleyici dünyasını keşfedecekler. Kurs boyunca öğrenciler sanatsal temsilin ve mimari çözümlerin evrimini inceleyecek, ikonik başyapıtların kökenlerinin ardındaki hikayeleri ortaya çıkaracak ve bu alanlarda yeniliği yönlendiren kültürel, sosyal, teknolojik etkileri analiz edecekler. Antik uygarlıklardan modern dünyaya kadar öğrenciler, sanatsal ve mimari ifadelerin ortaya çıktıkları toplumları nasıl şekillendirdiği ve yansıttığı konusunda bir anlayış kazanacaklardır. Ayrıca derste yapay zekanın yaratıcılık üzerindeki etkisine değinilecek, yapay zeka teknolojilerinin sanatsal süreçleri geliştirmek ve çağdaş sanat ve mimaride yeniliğin sınırlarını zorlamak için nasıl kullanıldığı araştırılacak. Öğrenciler estetiğe yönelik eleştirel bir bakış açısı geliştirmeye, sanatsal kelime dağarcığını genişletmeye ve yapay zeka ile yaratıcılık arasındaki heyecan verici kesişme konusunda içgörü kazanmaya başlayacaklardır.

 

Küresel Finans ve Ekonomi programında, ekonominin temel çerçevelerini küresel bağlamda tanıtılmaktadır. Ders, iktisat teorisinin modern dünyada uygulanması yoluyla iktisatı tanıtıyor, son trendleri ve gelişmeleri vurguluyor ve bunları tarihsel bir perspektife koyuyor. Dersler, Smith, Marx, Keynes, Friedman’ın çalışmalarının incelenmesi gibi teorik çalışmalara ek olarak, mikro ve makroekonominin temel yönlerine ilişkin teorik analiz ve çalışmaları içerir. Bu ders, uluslararası ekonomi politikasını ve belirli ülkelerin vaka çalışmalarını ve bunların Evrensel Temel Gelirleri, kemer sıkma politikalarını ve vergi politikalarını kullanmalarını analiz ederek ekonomiye küresel bir bakış açısı getiriyor.

 

Uluslararası İlişkiler ve Küresel Yönetim programında siyaset, uluslararası ilişkiler ve siyaset teorisindeki güncel konuları tanıtmaktadır. Öğrenciler, uluslararası ilişkileri ve diplomasiyi kültürel alışveriş ve ekonomik ticaret perspektifinden analiz ederek, siyasetin küresel ölçekte tarihsel gelişimini ve çağdaş tezahürlerini keşfedecekler. 'Küreselleşme' fikrini ve onun genişleme ve bastırmanın politik bir aracı olarak rolünü araştırırlar. Son olarak bu ders, halkın gücünü, insan haklarını ve egemenliği sorgulayarak analitik ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirecektir.

 

Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi programında, bilgisayar bilimi ve veri bilimi alanındaki temel kavramları tanıtır. Bu ders öğrencilere bilgisayar bilimlerinde güçlü teorik bilgi geliştirmek için programlama ve kodlamanın temellerinin ötesini keşfetme fırsatı sunar. Programlamaya ek olarak öğrenciler, yapay zeka ve veri organizasyonu da dahil olmak üzere bilgisayarların kullanımını ve insanlarla olan etkileşimlerini keşfedeceklerdir. Dersler, öğrencileri problem çözmeye yönelik hem prosedürel hem de nesne yönelimli bir yaklaşım geliştirmeye teşvik edecektir. Öğrenciler bilgisayar biliminin temellerini ve pratik uygulamalarını keşfederken güçlü analitik beceriler geliştireceklerdir.

 

İşletme Yönetimi programında, küresel bir bakış açısını derslere ve vaka çalışmalarına dahil ederek İşletme Yönetimi çalışmalarına benzersiz bir yaklaşım sunmaktadır. Bu ders ticaret, ticaret, para birimleri ve gelişmekte olan pazarlar dahil olmak üzere 21. yüzyıl iş uygulamalarına ilişkin daha güçlü bir anlayış oluşturmak için tarihi iş örneklerinden yararlanır. Dersler ayrıca sosyal becerilerin gelişimini teşvik edecek ve liderlik, yönetim, takım çalışması, empati ve yenilikçiliği geliştirmek için uygulamalı alıştırmalar sağlayacaktır. Öğrenciler ayrıca, örnek olaylar ve pratik öğrenme yoluyla temel akademik bilgi ve uygulamalı deneyim geliştirirken, benzersiz zorluklar karşısında büyüme stratejilerini de keşfedecekler.

 

Fizik programı, öğrencilerin evrenin fiziksel yasaları arasındaki ilişkiye ve bunların farklı uzay ve zaman ölçeklerinde nasıl uygulandığına daha derinlemesine dalmalarına olanak tanır. Derslerde fiziğin çeşitli alanları tanıtılacak; kuantum düşünce, yüksek enerji partikülleri ve kara delik ve elektromanyetik dalgalar gibi teorik ve pratik teoriler incelenecektir. Öğrenciler, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik eden etkileşimli dersler aracılığıyla gerçek hayattaki fizik araştırmalarını ve insan bilgisinin mevcut sınırlarını öğrenecekler. Dersler, makaleler ve grup projeleri aracılığıyla öğrenciler, iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirmenin yanı sıra güçlü problem çözme becerileri, eleştirel akıl yürütme ve tümdengelimli akıl yürütme becerileri geliştireceklerdir. Bu zorlu ama bir o kadar da ödüllendirici kurs, matematik ve fizik alanında güçlü bir geçmişi olan öğrenciler ve bu alanı keşfetmeye ilgi duyanlar için idealdir.

 

Felsefe, Siyaset ve Ekonomi ya da PPE, politikacılar, haber editörleri, ekonomistler ve pek çok tanınmış kişi arasındaki yaygınlığı nedeniyle 'Britanya'yı yöneten bölüm' olarak adlandırılıyor. Geçtiğimiz altmış yıl içinde, beş Birleşik Krallık Başbakanı Oxford Üniversitesi'nden bu bölüm ile mezun oldu. Bu kurs, tartışmaya yoğun ilgi duyan ve modern dünyamızı şekillendiren hem teorik hem de uygulamalı felsefe, politika ve ekonomi teorilerini öğrenmekle ilgilenen geleceğin liderleri için idealdir. Felsefe, Siyaset ve Ekonomi, disiplinlerarası bir programdır. Bu programda öğrenciler, antik ve çağdaş tarihteki etkili düşünürlerin önemli metinlerinden faydalanmak da dahil olmak üzere ahlaki, felsefi, politik ve ekonomik teoride temel bilgileri geliştireceklerdir. Kurs, güçlü analitik ve eleştirel düşünme becerileri geliştirirken öğrencilerin ahlak felsefesine meydan okur; bu da onu çağdaş dünya meseleleriyle meşgul olan ve aynı zamanda felsefe ve ekonomi teorisinde güçlü temeller geliştirmek isteyen öğrenciler için mükemmel bir seçim haline getirir.

Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2-4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2-4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2-4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2 veya 4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2- 4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2-4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2 -4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2-4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Eğitim ikonu
Eğitim Verilen Mekan
Özel Lise Kampüsü
Yaş ikonu
Yaş Aralığı
16-18
Tarih ikonu
Program Tarihleri
2 Temmuz - 16 Temmuz, 16 Temmuz - 30 Temmuz 2024
Tarih ikonu
Program Süresi
2-4 Hafta
Sınıf ikonu
Sınıf Mevcudu
10
Mezuniyet ikonu
Okul Öğrenci Kapasitesi
90
Tarih aralığı ikonu
Mesafeler
Londra 1,5 saat
Havaalanı ikonu
En Yakın Havaalanı
Heathrow
Konaklama ikonu
Konaklama Seçenekleri
Yurt (Tek Kişilik Özel Banyolu Oda)
Kurs ikonu
Haftalık Ders Saati
23 Saat
Geziler
Her hafta 2 tam günlük gezi düzenlenmektedir.

Tam Günlük Geziler

Cambridge Üniversite Turları ve Alışveriş, Londra (Southbank, Borough Market, Golden Hinde, Sheakspear's Globe Theathre, Tate Modern).

Yarım Günlük Geziler

Bulunmamaktadır.
Aktiviteler
Oxford Şehir Turu, Üniversite Kampüsünde Sportif Aktiviteler, Best of British Quiz,Film Gecesi, Oyun Gecesi.

2024 Bucksmore Education- Oxford International College Oxford Yaz Okulu Fiyat Listesi

Program/Süre 2 Hafta 4 Hafta
Matematik £5.310 £10.620
Hukuk £5.310 £10.620
Psikoloji £5.310 £10.620
Tıp £5.310 £10.620
İnovasyon Tarihi ve Yaratıcı Düşünce £5.310 £10.620
Küresel Finans ve Ekonomi £5.310 £10.620
Uluslararası İlişkiler ve Küresel Yönetim £5.310 £10.620
Bilgisayar Bilimleri ve IT £5.310 £10.620
İşletme Yönetimi £5.310 £10.620
Fizik £5.310 £10.620
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi £5.310 £10.620

* Program ücretlerine kayıt, kurs ücreti, konaklama, tam pansiyon yemek, çamaşırhane, aktivite ve geziler, sigorta ve havaalanı transfer ücretleri dahildir. 

 * Transferler, Londra Heathrow ve Gatwick havaalanlarından belirlenen günlerde saat 10:00-20:00 arasında gerçekleştirilir. Bunun dışındaki havaalalanı, gün ve saatlerde ek ücret talep edilir.

* 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapılan kayıtlarda fiyatlara %10 indirim uygulanır. Detaylı bilgi için danışmanınızdan bilgi alabilirsiniz.