Yeni Zelanda Eğitim Sistemi

Yeni Zelanda, eğitim sistemini hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için yıllardan beri geliştirmektedir. Öceleri okulların yönetimi eğitim bakanlığının kntrolü altındaydı ve çok az değişimle yüzyıldır yürürlükte olan bir sistem uygulanmaktaydı. Fakat daha iyi ve etkili gelişim sağlamak için eğitim sisteminde sorulmluluğu yerel toplum temsilcileri ve okulların kendisine bırakarak, yerelleşme sürecini tamamladı. Yeni Zelanda, kaliteli eğitim sağlama konusunda Uluslar arası bir üne sahiptir.

Lise Eğitimi: Yeni Zelanda’da çoğu karma eğitim veren devlet destekli ortaokullar ve liseler bulunmaktadır. Ortaokul ve lise öğrenimi 13 ve 18 yaşları arasında verilmektedir ve öğrencilere oldukça geniş bir sahada çalışma imkanı sağlanır. Yenı Zelanda’da bulunan birçok ortaöğretim kurumu, eğitim bakanlığı kanalıyla devlet tarafından desteklenir. Ortaokul ve liselere giriş şartları benzerlik gösteriri. Akademik kalite açısından devlet ve özel okullar arasında çok az farklılık bulunmaktadır. Devlet okullarının dışında özel eğitim veren okulların sayısı azdır.

Lisans Eğitimi: Yeni Zelanda yüksek öğrenim sistemi, devlet destekli sekiz üniversite, kolejler, politeknikler ve teknoloji enstitülerinden oluşur. İlk kurulan üniversitelerden biri Yeni zelanda Üniversitesi 1870 yılında eğitime acılmıştır. Üniversitelerin bir çoğunun yabancı öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun hizmet vermek amacıyla kurulmuş Uluslararası öğrenci ofisleri vardır. Yeni zelanda üniversitelerinin tamamı, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlar sunmaktadır. Lisans programları çoğunlukla üç yıl sürmekle birlikte bazı programlar altı yıla kadar çıkabilmektedir. Bazı bölümlerde bir yıl fazladan okuyarak özel alan lisans derecesi (Honours)almak da mümkündür. Yeni Zelanda’da üniversitelere kabulde en önemli kriter İngilizce yeterliliğidir. Öğrencilerden IELTS ya da TOEFL puanı istenmektedir. Yeni Zelanda’da yüksek öğrenim sisitemi Amerikan eğitim sisteminden ziyade İngiliz eğitim sisitemine daha yakındır. Örneğin Yeni Zelanda’da Amerika’daki temel lisans eğitimi veren kolejlere benzer eğitim kurumu hiç yoktur.

Yüksek Lisans Eğitimi: Yeni Zelanda da lisansüstü diploma programları bir yıl sürerken, master programları iki yıl sürer. Doktora derecesi için normal olarak üç yıl full time eğitim ve araştırma süreci gereklidir. Doktora derecesi, dersler tamamlandıktan sonra hazırlanacak tez, özgün araştırmalar ve sözlü sınavların toplu değerlendirilmesi sonucu verilmektedir. Araştırma çalışmaları, üniversite öğreniminin en önemli parçası olup üniversiteleri diğer yüksek öğrenim kurumlarindan ayıran temel özelliktir. Yeni Zelanda yüksek öğrenim kurumlarında yüksek düzeyde desteklenen araştırma programları uluslararası tanınırlığa sahiptirler.

İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map