GRE

GRE ( Graduate Record Examinations) sınavı, mühendislik ve temel bilimler branşlarında master yapmak isteyen adaylarının girmesi gereken ve başvuranların öğrenim durumuna göre, üniversitelerin karşılaştırma yapabilmesine olanak tanıyacak bir puan değerlendirmesi sağlayan bir sınavdır. GRE Testi 3 bölümden oluşur :

Sayısal : Lise matematik bilgilerinizi ve grafikleri yorumlama yeteneğinizi ölçer.

İki farklı soru tipine sahiptir:
– Sayısal karşılaştırma (Quantitative Comparisons – QCs)
– Problem çözme (Problem Solvıng) [Grafikler bazı soruları çözmede ana veri olarak kullanılacak].
GRE CAT sınavında 14 QCs ve 14 Problem Solving (3 veya 4 grafikli olacak) sorusunu kapsayan bir matematik bölümü olacak.

Sayısal Karşılaştırma
QCs soruları size belli bir değeri bulmanızı gerektiren sorular sormaz. Onun yerine, size verilen iki değerden hangisinin daha büyük olduğunu saptamanızı ister. Alışılmadık formatı yüzünden QCs soruları size başlangıçta korkutucu gelebilir ama bir kere yapısına alıştıktan sonra bu tip soruları, problem çözme sorularından daha kolay ve daha hızlı çözülebilir bulacaksınız.
Her QC sorusu size, kutu içinde iki tane matematiksel ifade sunacak; bir tane A kolonunda ve bir tane B kolonunda. Bazen, ekleme bilgiler size sunulacak ve iki tane değerin üstünde ve ortada yer alacak. QCs soruları için temel talimatlar hep aynı olacak ve aynı cümleler cevap şıklarında seçenek olarak size gelecek:

Takip eden her soruda iki tane karşılaştırmanız gereken değer var; biri A kolonunda diğeri B kolonunda. Sizden beklenen, bu değerleri karşılaştırıp cevap vermenizdir.

A. A kolonundaki değer daha büyük
B. B kolonundaki değer daha büyük
C. İki değer birbirine eşit
D. Verilen bilgiden bir sonuç çıkarılamaz

Bilin ki sadece (A), (B), (C) veya (D) mümkün cevaplardır. Hiçbir zaman, bir QCs sorusu için (E) şıkkını seçmeyin! Ayrıca farkedin ki (A), (B) ve (C) şıkları iki değer arasında belirli bir ilişki ortaya koyar. (D) şıkkı ise bir ilişki çıkarılamayacağını ifade eder. Bu yüzden eğer sadece iki değer verilmişse (D) şıkkı doğru olamaz. Bu şık, verilen iki değer arasında birden fazla ilişki olduğuna işaret eder. İki sayı arasındaki ilişki değişmez.

QCs soruları üzerinde çalışırken aklınızda tutmanız gereken ana kavram, iki değeri karşılaştırmaktır. Bu yüzden, iki değeri karşılaştırabilmek için toplama, çıkarma, bölme işlemlerinden yararlanarak iki sayı arasındaki ilişkiyi bulmaya çalışın. Ama bir sayının diğerinden ne kadar büyük ya da küçük olduğunu bulmaya çalışmak gibi gereksiz işlemlerle vaktinizi boşa harcamayın. Bütün değişkenlerin pozitif tam sayı olacağı yanılgısına kapılmayın. Unutmayın ki matematikte negatif, kesirli sayılar ve sıfır değeri de vardır.

Matematik soruları, lise yıllarından hatırlayacağınız LYS matematik sorularına benzer. Problem çözme soruları, sizin aşağıda adı geçen matematiğin belli başlı konularındaki bilginizi test eder; yüzdelikler, eşzamanlı denklemler, işlemler, özel üçgenler, aritmetik ortalama, mod, aralık ve olasılık soruları.
Hatırlanacak çok şey var. Eğer bunları hatırlıyorsanız GRE Math sınavı için hazırsınız demektir ama bu sorulara cevabınız hayırsa hemen hatırlamaya başlayın.

Pek çok problem çözme sorusu, sizin, grafik okuma, bilgileri yorumlama ve matematik problemleri çözme yeteneğinizi ölçer. Grafikli soruları çözerken, önce verilen bilgiyi dikkatle inceleyip nasıl sunulduğunu anlayın. Başlıkları okuyup, bilginin nasıl ölçüldüğünü görmek için ölçekleri kontrol edin. Verilen yan bilgileri dikkate alın.
Özellikle gerçek ve relatif değerlerin, kesirli ve yüzdelik sayılar gibi, nasıl karşılaştırıldığı hakkında dikkatli olun. Grafikli sorular sıkça sizi bu konularda yanıltmaya çalışacaktır.
Kağıt-kalem tabanlı GRE testinde grafikler bölümün sonunda verilirler, bu demektir ki bunlar oldukça zor sorulardır. Her zaman için yanıtı çok kolay gözüken sorularda iki defa düşünüp, öyle soruya yanıt verin. Çünkü mutlaka bu tip sorularda tuzak vardır ve sizi yanıltmaya çalışırlar. Bu tuzağa düşmemek için bu tip grafik sorularında özellikle dikkatli olun.

Sözel : Kelime haznenizi ve okuduğunuzu anlama yeteneğinizi ölçer.

Cümle tamamlama ( Sentence Completions )
Eş anlamlı kelimeler ( Analogies )
Zıt anlamlı kelimeler ( Antonyms )
Okuma algılama ( Reading Comprehension ) bölümleri bulunur.

Analitik : Mantık yeteneğinizi; mantıksal irdeleme ve mantık oyunlarıyla test eder.

  • Sentence Completions Size bir ya da iki kelime eksik cümleler verilir. Yapmanız gereken, boşluklara en iyi uyan kelimeyi ya da kelimeleri seçeneklerden bulmanız. Sentence Completion’ da kullanılan cümleler “olgusal” nitelikte olmalarına rağmen herhangi bir ekstra bilgi gerektirmemektedir. Hatta, fazladan bilgi ancak kafanızı karıştırıp problem yaratacaktır. Yanıt vermek için tüm bilmeniz gereken şeyler size cümlenin içinde verilecektir. Her soruyu cümlenin başlığını bulmaya çalışarak okuyun. Okurken “strucrural roadsign” denilen; and, since, thus, because, in addition to, although, but, however, yet ve nevertheless gibi kelimelere dikkat edin. Bu kelimeler ve benzerleri cümlenin mantığını kavramanızda size yardımcı olacaktır. ‘and ve since’ gibi sözcükler ayrıntıya yer verileceğini, düşüncenin destekleneceğini, başka bir bölüme bağlanılacağını belirtir. ‘but veya although’ karşıt bir düşünce ortaya konacağını, bir sonraki bölümde değişik görüşler olacağını gösterir. Çoğunlukla cümlenin gidişatını tersine çevirirler.
  • Analogies Analogi’ler kelime hazinenizi ve kelimeler arasında ilişki kurma gücünüzü ölçerler. Bu bölümde birbiriyle ilişkisi olan bir çift kelime görürsünüz ve benzer ilişkiyi seçeneklerde bulmaya çalışırsınız. Örneğin : UÇAK – HANGAR. Bunları “kök sözcük” diye adlandırıyoruz. Seçeneklere bakmadan önce kelimeleri dikkatlice inceleyin ve aralarındaki ilişkiyi net olarak anladığınızdan emin olun. Bu, kelimeler arasında “köprü kurmanıza”, sözcük ya da sözcük öbeğini ilişiğiyle eşleştirmenize yardımcı olacaktır. Örneğin: Uçak bakım ya da park için hangarda tutulur, paranın, cüzdanda tutulması gibi. O zaman bu doğru yanıtımız olacaktır. Pervane – Uçuş ilişkisi kuran bir seçenek, uçak ve uçmak kavramlarıyla ilgili genel bir benzetme çağrıştırıyorsa da istenen ilişki bu değildir. Bu yüzden sınavdaki şaşırtmalı yanıtlara çok dikkat edin.
  • Antonyms Antonim sorularında size bir kelime verilir. Sizin göreviniz beş seçenekteki sözcük ve sözcük öbeklerinden en yakın karşıt anlamlıyı bulmaktır. Bu sorular yanlızca kelime hazinesini test eder. Eğer eksikleriniz varsa kendi kendinize çalışarak, yeterli düzeye gelebilirsiniz. Kaplan’a on-line GREB Flash Cards gelebilecek kelimeler hakkında bir fikir edinmenizi sağlayabilir.Güçlü bir kelime hazinesine nazaran test tekniği ve stratejilerini de iyi bilmeniz, antonim’ler bölümünden yüksek puan almanızı sağlar. Eğer bir kelimede takılırsanız, bu kelimeyi daha önce nerede duyduğunuzu hatırlamaya çalışın.  Böylece, hafızanızı biraz zorlamış olursunuz. Örneğin; covert kelimesinin anlamını tam olarak bilmiyor olabilirsiniz, ama büyük ihtimalle gizli ve tehlikeli aktivite yerine kullanılan “covert operation”ı duymuşsunuzdur. Ayrıca, yabancı dil bilginizi ve kelime köklerini “şifre çözme”de kullanabilirsiniz. Örneğin; benediction’ın ne anlama geldiğini bilmeyebilirsiniz ama belki daha genel bir kelime olan “benevolent”sözcüğünde de bulunan bene kökünün “iyi” anlamına geldiğini çıkarabilirsiniz. Bu durumda yanıtlar arasındaki “curse” (lanetleme) kelimesi doğru seçenek olacaktır (Benediction kutsamak demektir). Buna benzer olarak eğer amity’nin ne anlama geldiğini hatırlayamadıysanız lise bilgilerinizden Fransızca ami kelimesini düşünüp “hatred” gibi bir yanıtın doğru olacağını görürsünüz.
  • Reading Comp.  Bu bölüm standart sınavların en önemli bölümü olduğundan, SAT sınavında da karşılaşmış olabilirsiniz. Yanlız, GRE sınavında daha zor ve kompleks pasajlarla karşılaşacaksınız. Konular üç temel alan üzerinde olacak; sosyal bilimler, doğal bilimleri ve konusu insan olan bilimler (social sciences, natural sciences, humanities). Esasen, Reading Comp. sizin içeriği anlamadaki başarınızı ve çabuk sonuç çıkarmadaki yeteneğinizi ölçecektir. Sorular parçanın ana fikri, sonuç çıkarımları veya tarzı ile ilgili spesifik detaylar üzerine olacaktır. Detayları ezberlemeye çalışmak gibi bir yanılgıya düşmeyin. Bunun yerine stratejik olarak, çabukça parça üzerinde baştan sona bir göz gezdirin. Başlığa ve pasajın konusuna (scope) dikkat edin. Başlık paragrafın genel olarak ne hakkında olduğunu gösterir, scope ise daha detaylı olarak ne ile ilgili olduğunu belirtir. Örneğin başlık Gettysburg Tartışması, scope ise 60 satırlık, yazarın bakış açısını gösteren bir paragraf olabilir. Pasajı tekrar gözden geçirmeniz şaşırtıcı yanıtlara kanmamanıza yardımcı olacaktır.

GRE Analitik Bölüm

Analitik bölümde iki farklı soru tipiyle karşılaşacaksınız;
Mantıksal İrdeleme ( Logical Reasoning )
Mantık Oyunları ( Logic Games )

Logical Reasoning
Bu bölüm, sizin analitik yeteneğinizi ölçer. Kısa bir argüman ve bunu izleyen sorularla karşılaşacaksınız. Argümanla kastedilen, yazarın düşüncelerini belirttiği ve ortaya bir tavır koyup, fikirlerini desteklediği kısa bir metindir. Sizden istenecek olan, bu metni zayıflatan ya da güçlendiren argümanları bulmanızdır. Paragrafın savunduğu görüşü bulmanız veya bir sonuç çıkarmanız istenebilir.

Bu bölümden yüksek bir puan almak için her argümanın yapısını çok iyi anladığınıza emin olun (sonuç bölümünü, gelişmeden sonuca nasıl geçildiğini, yazarın düşüncesini desteklemek için hangi fikirleri kullandığını iyice inceleyin). Her soru üstünde, cevap bölümüne geçmeden önce, bu şekilde düşünün. Diğer türlü karşınıza çıkan hileli sorular kafanızı karıştırabilirler.

Logic Games
Bunlar, en çok nefret edilen ve genellikle GRE sınavına girenlerin en korkutucu buldukları sorulardır. Bunun nedeni, mantık oyunlarının pek alışık olunmayan soru tiplerinden olması ve genelde pek kullanılmayan, bilgileri yorumlama ve sonuç çıkarma becerisi gerektirmesindendir. Mantık oyunları size belirli “durumlar” verir ve bunlarla ilgili sorular sorar (Bazen eğlenceli olması için yeni durumlar eklenebilir).

Genel Oyun Tipleri
Sıralama: İnsan veya eşyaları belli bir sıraya göre masa ya da çember etrafına dizme.
Gruplama: İnsan ya da eşyaları gruplama. Örneğin bir takımda
Şemalama: (Mapping) Bir evdeki odaların düzeni; otobüs duraklarının sıralanışı… (İlk iki bölüme göre daha az genel kavramdır).

Bu bölümde iyi bir sonuç elde etmek istiyorsanız, kendinize iyi organize edilmiş bir plan hazırlamalısınız. Bazı temel mantık oyunlarını okuyup kuralları, ne ima ettiklerini ve kurgusuyla ilgili fikirleri edinmeye çalışın, daha sonra bu temeller üzerine bazı çıkarımlar yapmayı deneyin.

Çıkarımlarla ne demek istiyoruz? Örneğin Curly, Moe ve Larry adında, bir sıra halinde birbirinin yanında duran üç kişiden bahseden bir oyun düşünün. Curly Moe’nin yanında durmayacak deniliyor. Bundan çıkaracağınız sonuç ne olur? Curly Larry’nin yanında durmalıdır. Larry, Moe ve Curly’nin arasında durmalıdır ama sıralama Moe, Larry, Curly şeklinde ya da Curly, Larry, Moe şeklinde olabilir.
Üç tip GRE Sınavı vardır. Bu sınavlar aşağıda listelenmiştir:
1-The General Test
Bu sınav, birikimleriniz sonucu oluşan ve herhangi bir çalışma alanına bağlı olmayan sözel, sayısal ve analitik problem çözebilme yeteneğinizi ölçer.
GRE General Test, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de bilgisayarda uygulanmaktadır. Computer-Based General Test adı verilen bu uygulamada kağıt-kalem kullanılmamakta, tüm sorular bilgisayar karşısında, klavye ve mouse yardımıyla cevaplanmaktadır. Birçok rahatlığı beraberinde getiren bu uygulamayla birlikte sınava yıl içinde daha önceden belirlenmiş tarihlerde değil, yıl boyunca kendinizi hazır hissettiğiniz zamanlarda girmeniz, yani sınava girmek istediğiniz tarihleri kendiniz belirlemeniz mümkündür.

Genel Test bütün yıl boyunca dünya çapında yüzlerce değişik bölgede uygulanmaktadır. Bu sınav merkezlerinin listesi için General Test Bilgi Kitapçığı’nı (General Test Information Bulletin) online olarak sipariş edebilir ya da web sayfasından download edebilirsiniz.
Türkiye’de GRE General Test’e İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç şehirde girilmektedir. Türkiye, bölge kodu 12 olan Arnhem, Hollanda’daki Bölgesel Kayıt Merkezi’ne (Regional Registration Center, RRC) bağlıdır.

TELEFON: 00-31-26-352-1577
FAX: 00-31-26-352-1278
GRE General Test’e Amerika’da girmek için 1-800-GRE-CALL (1-800-473-2255) ‘i arayabilir ya da General Test web sitesi’ni ziyaret edebilirsiniz.
Başvurularınızı telefon, faks ya da posta yolu ile yapmanız mümkündür. Ödeme şekli olarak ise kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Kredi kartınızın reddedilmesi durumunda başvurunuz iptal edilecektir.
Telefon ile başvurmak için 00-31-26-352-1577 numaralı telefonu aramanız gerekmektedir. Görüşme sırasında kredi kartınızı hazırda tutmanız gerekir.
Faks ile başvurmak için General Test Bilgi Kitapçığı’nda bulunan International Test Scheduling Form’unu doldurarak 00-31-26-352-1278 numaraya fakslamanız gerekmektedir. Sınava girmek istediğiniz tarihe iki iş günü kalmasına rağmen herhangi bir onay mektubu elinize geçmemiş ise Arnhem kayıt merkezini aramanız yerinde olur. Adobe Acrobat Okuyucunuz yoksa International Scheduling Formu’nun PDF dosyası olarak görüntüleyebilmek için önce Internetten download etmeniz gerekir.
Posta ile başvurmak için General Test Bilgi Kitapçığı’nda bulunan formu (International Test Scheduling Form) doldurarak
Sylvan Learning Systems B.V.
CITO
P.O. Box 1109
6801 BC Arnhem
Netherlands
adresine postalamanız gerekmektedir. Ödemeyi kredi kartı yerine uluslarararı çek (money order) ile yapmanız halinde çeki “ETS-GRE General Test” adına düzenlemeniz gerekir. Başvurunuz Arnhem kayıt merkezine en geç sınava girmek istediğiniz tarihten 3 hafta önce ulaşmalıdır. Bu tarihe iki iş günü kalmasına rağmen herhangi bir onay mektubu elinize geçmemiş ise Arnhem kayıt merkezini aramanız yerinde olur.
2- GRE Subject Testleri

GRE Subject Testleri, belirli bir bilim dalı hakkındaki bilginizi ölçer. Bu sınavlar hakkında detaylı bilgiyi GRE web sitesinde Subject Test’lerinin Açıklamaları bölümünde bulabilirsiniz.
GRE Subject Testleri 14 değişik alanda olabilir. Bu sınav dünyada ve Türkiye’de henüz bilgisayarlı sisteme geçmemiştir, ve halen kağıt üzerinde uygulanmaktadır. Sınava girmek için daha önceden belirlenmiş sınav tarihlerini göz önünde bulundurarak başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.
Yaklaşık 3 saat süren Müzik Sınavı hariç, her GRE Subject Test’i için tanınan süre 2 saat 50 dakikadır.
GRE SUBJECT TEST ÜCRETLERİ
GRE Subject Test’lerinin ücreti Türkiye’de 150 USD, Amerika’da 130 USD’dır.
Sınavı iptal etmek istemeniz halinde bu ücretin geri ödemesi yoktur; ancak sınav tarihini değiştirmeniz mümkündür. Bu talebinizi, sınav tarihinden önce, başvurunuzu yaptığınız adrese telefon veya mektupla bildirmeniz gerekmektedir.
GRE SUBJECT TEST’LERİNE BAŞVURU
GRE Subject Test’leri bütün yıl boyunca dünya çapında yüzlerce değişik bölgede uygulanmaktadır. Bu sınav merkezlerinin listesi için GRE Bilgi Kitapçığı’nı ( GRE Information Bulletin) online olarak sipariş verebilir veya web sayfasından download edebilirsiniz.Türkiye’de GRE Subject Test’lerine İstanbul’da Robert Koleji ve Ankara’da Türk-Amerikan Derneği’nde girilmektedir.
Başvurularınız için GRE Bilgi Kitapçığı’nda bulunan formu (International Test Scheduling Form) doldurup aşağıdaki adrese postalamanız gerekir:
Graduate Record Examinations
Educational Testing Service
PO Box 6004
Princeton, NJ 08541-6004 USA
Adobe Acrobat Okuyucunuz varsa bu formu PDF dosyası olarak görüntüleyebilir, yoksa Internet’ten download edebilirsiniz. Ödemeyi kredi kartı yerine uluslararası çek (money order) ile yapmanız halinde çeki “ETS-GRE Subject Tests” adına düzenlemeniz gerekir. Başvurunuzun yukarıdaki adrese sınava girmek istediğiniz tarihten en geç 3 hafta önce ulaşması gerekmektedir. Sınav tarihinize iki iş günü kalmasına rağmen herhangi bir onay mektubu elinize geçmemiş ise ETS’le bağlantıya geçmeniz gerekir.
GRE Subject Test’lerine Amerika’da girmek istiyorsanız 1-800-GRE-CALL (1-800-473-2255)’i arayabilir ya da GRE Subject Tests web sitesi’ni ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz.

Bilgi İstek Formu
İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map