GMAT

GMAT, Yüksek lisans bazında işletme, pazarlama, finans gibi alanlarda eğitim veren okulların, öğrenci kabul ederken göz önünde bulundurdukları ana kritelerden biri de GMAT sonucudur.
GMAT CAT, öğrencinin akademik kariyerinde karşılaştığı diğer testlerden çok büyük farklılıklar arz eder. Bu testte, sizin bilgi birikiminiz ve test çözüm becerinizin her ikisindeki başarınız ölçülür.
Sınav, bilgisayar uzerinden yapılmaktadır. Doğru cevabi işaretledikten sonra bir sonraki soruya geçtiğimiz takdirde geri dönüşü yoktur. Soru tiplerine de baktığınızda:

Sözel Bölüm ( Verbal)

  • Eleştirel Akıl Yürütme (Critical Reasoning)
  • Cümle Düzeltme (Sentence Correction)
  • Okuduğunu Anlama (Reading Comprehension)

Sayısal Bölüm (Quantitive)

  • Problem Çözme (Problem Solving)
  • Veri Yeterliliği (Data Sufficiency)
  • Analitik Yazım Değerlendirilmesi (Analytical Writing Assessment)

Bölümler ve Soru Tipleri
GMAT Essays (Analitik Yazım Değerlendirilmesi) (Analytical Writing Assigment – AWA)
Bu bölümünde essaylerinizi, testin diğer bölümlerini de alacağınız aynı bilgisayarda yazmanız istenmektedir. Bu bölüm, özel sorulara dayalı olarak yazılacak olan 30’ar dakikalık iki kompozisyondan oluşmaktadır. Her GMAT CAT sınavı, bir Analysis of an Issue ve bir de Analysis of an Argument sorusu içerir. Özel bir kelime-işlem programının yardımı ile sadece cut, paste ve undo (kes, yapıştır ve geri al) komutlarını kullanarak bu kompozisyonları yazmanız gerekecektir. Fakat heceleme ve gramer kontrolü veya kavramlar kılavuzu gibi lüksler ne yazık ki bulunmayacaktır. Konu seçme hakkınız da olmadığından, size verilen iki konuyu işlemeniz zorunludur. Kompozisyonlardan herbiri bütünsel olarak değerlendirilecek, yani içerik ve yazın üslubu tüm yönleriyle ele alınacaktır. AWA puanları toplam GMAT puanına eklenmemekle birlikte, başvurulacak okul ya da kuruluşların bu puanları da dikkate alıp almayacaklarına önem gö Bu açıdasterilmelidir. AWA bölümlerinin boş geçilmesi yani essay yazılmaması sizin aleyhinize değerlendirmelere yol açabilir.
Analysis of an issue Bu soruda, genel ve güncel bir konuyu çeşitli açılardan ele almanız istenecektir. Bazen iki farklı bakış açısı verilir, ya da bazen sadece birinin açık olarak belirtildiği görülür. Sizin göreviniz ise, konunun tüm yönlerini keşfetmek; fikrinizi açık ve kesin bir biçimde ortaya koymak, kendinizi açık, ikna edici ve doğru bir biçimde dile getirebilmektir.
Doğru cevap yoktur ve hangi yaklaşımı savunduğunuz da önem teşkil etmez. Önemli olan fikir üretebilmeniz ve kendinizi doğru gramere sahip İngilizcenizle ifade edebilmenizdir.

Analysis of an argument Bu soruda “Eleştirel Sorgulama” (critical reasoning) bölümündeki ifadeye benzeyen, kısa bir metin sunulur. Bu metinde, bir iddiada bulunup veya bir bakış açısı ortaya koyup ve onu desteklemek gerekmektedir. Sizin bu bölümdeki göreviniz ise; metinin yapısını eleştiren ve onu ne kadar ikna edici veya etmeyici bulduğunuzu açıklayan bir kompozisyon yazmaktır.

GMAT CAT Matematik GMAT’te test edilen matemetik içeriği genellikle cebir, geometri ve aritmetikten oluşan lise matematiğini içermektedir. Bazı sorular, mantık ve okuma yeteneği ile grafik yorumlamayı da test etmektedir. Soruların puanı ise bir öncekine göre artmaktadır.

Soru Tipleri:
GMAT CAT’in sayısal kısmı 37 soru içermektedir ve toplam 75 dakikanız bulunmaktadır. İki tip sayısal soru vardır; problem çözme ve veri yeterliliği. Yaklaşık 25 problem çözme ve 12 veri yeterliliği sorusu, raslantısal olarak bölüm içine dağıtılacaktır. Aritmetik, soruların yaklaşık % 50’sinde, cebir ise yaklaşık %25’inde test edilecektir. Geometri ise GMAT matematik sorularının yaklaşık 1/6’sına denk gelmektedir.

GMAT CAT Sözel  GMAT CAT’teki sözel bölüm, matematik bölümü kadar zor olmasa da bilgi gerektirmektedir. Sözel bölümde de yine Matematik bölümünde olduğu gibi önceki soruların bir sonraki sorulara göre puan değeri daha yüksektir. Bu yüzden ilk sorular için daha fazla zaman ayırmanızı tavsiye ederiz.

Sözel bölüm 41 soru içermektedir, bu soruları yanıtlamak için 75 dakikanız olacaktır. Üç çeşit soru tipi ile karşılaşacaksınız; Critical Reasoning, Sentence Correction ve Reading Comprehension.

GMAT Sınav Sonucu

  • Genel puan 200-800 arası
  • Math. puanı 0-60 arası
  • Verbal puanı 0-60 arası
  • Analytical Writing Assessment puanı ( AWA ) 0-6 arası olmak üzere 4 ayrı puan alacaksınız.

Yüzde Puanlar  Yukarıda bahsedilen puanların herbirinin yanında, yüzde sırası rakamı bulunmaktadır. Bu size son 3 yılda, test alanların ne kadarlık oranının testte sizden daha düşük puan almış olduğunu belirtmektedir. Örneğin eğer %56 diye bir oran varsa, bu testi alanların %56’sından daha iyi sonuç aldığınızı gösterir.

Essay Puanlama GMAT CAT’in çoktan seçmeli puanların aksine, essay puanları testi aldığınız tarihten 2 hafta sonra size gönderilir. Essay’leriniz, ETS’de uzmanlarca okunarak değerlendirilir. Essay’in değerlemesi tamamlanmadan, puanlarınız işletme eğitimi veren okullara bildirilmez. Esssaylerin puanlandırılmasına gelince;
Herbir essay, 2 ayrı uzman tarafından okunur ve değerlendirilir. Bu değerlendirme; içerik, yazma stili ve gramer dikkate alınarak yapılır. Her uzman essayi okur ve 0-6 arası bir puan verir. Eğer 2 ayrı uzmanın aynı essaye verdiği puan birbirinden çok farklı ise essay, 3. bir uzmana okutturulur ve 3 puanın ortalaması sizin essay puanınız olarak belirlenir.

İyi GMAT Puanı Kaç Olmalıdır? İyi puan, kişinin beklentisi ve amaçlarına göre farklılık gösterir. Medyan (orta değer) GMAT puanı 500’ler civarındadır. En iyi okullardan birine girmeyi arzu ediyorsanız, 600 civarında bir GMAT skoruna ihtiyacınız olacaktır. Yüksek lisans okullarına klavuzluk yapan en son U.S News and World Report’a göre; Amerika’daki en üst sıralarda yer alan Stanford, Sloan (MIT), Kellogg (North western) ve Wharton (Penn) gibi işletme okullarının 670 civarında GMAT puanı olanları kabul ettiği belirtilmiştir. Bu da %94 ve yukarısı demektir.
 Sınav Günleri ve Randevu Türkiye’de GMAT sınavu İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç şehirde yapılmaktadır. Sınav hafta içi her gün ve iki cumarteside bir düzenlenmektedir.Türkiye, bölge kodu 12 olan Arnhem, Hollanda’daki Bölgesel Kayıt Merkezi’ne (Regional Registration Center, RRC) bağlıdır.
TELEFON: 00-31-26-352-1577
FAX: 00-31-26-352-1278
GMAT sınavı online kayıt, telefon ile posta ile veya faks ile kayıt olabilirsiniz. Online kayıt için www.mba.com web sitesini kullanınız. Online kayıt esnasında sınav ücreti kredi kartınız ile ödenir. Kayıt esnasında kulladığınız bilgiler mutlaka daha sonra sınavda göstereceğiniz kimliğiniz ile aynı olmalıdır.
Her takvim ayında 1 kez GMAT alma hakkınız bulunmaktadır.

GMAT Ücretleri ve Başvuru
GMAT sınavı ücreti Türkiye’de ve Amerika’da 225 USD’dir. Başvurularınızı telefon, faks ya da posta yolu ile yapmanız mümkündür. Ödeme şekli olarak ise kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Kredi kartınızın reddedilmesi durumunda başvurunuz iptal edilecektir.
Telefon ile başvurmak için 00-31-26-352-1577 numaralı telefonu aramanız gerekmektedir. Görüşme sırasında kredi kartınızı hazırda tutmanız gerekir.
Faks ile başvurmak için GMAT websitesinden indirebilieceğiniz GMAT Bilgi Kitapçığı’nda bulunan formu (International Test Scheduling Form) doldurarak 00-31-26-352-1278 numaralı faksa fakslamanız gerekmektedir. Sınava girmek istediğiniz tarihe iki iş günü kalmasına rağmen herhangi bir onay mektubu elinize geçmemiş ise Arnhem kayıt merkezini aramanız yerinde olur.
Posta ile başvurmak için GMAT Bilgi Kitapçığı’nda bulunan formu (International Test Scheduling Form) doldurarak
Sylvan Learning Systems B.V.
CITO
P.O. Box 1109
6801 BC Arnhem
Netherlands
adresine postalamanız gerekmektedir. Ödemeyi kredi kartı yerine uluslararası çek (money order) ile yapmanız halinde çeki “ETS-GMAT” adına düzenlemeniz gerekir. Başvurunuz Arnhem kayıt merkezine en geç sınava girmek istediğiniz tarihten 3 hafta önce ulaşmalıdır. Bu tarihe iki iş günü kalmasına rağmen herhangi bir onay mektubu elinize geçmemiş ise Arnhem kayıt merkezini aramanız yerinde olur.

Bilgi İstek Formu
İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map