Polonya Eğitim Sistemi

Polonya’da altı yaşına gelen çocuklar öğrenim hayatlarına ilk adımı ilkokulla atar, altı yıl boyunca burada eğitim görür. Onüç yaşına gelindiğinde; Gymnasium denen ve bizdeki karşılığı ortaokul ve lisenin birleşiminin ilk kısmı gibi algılanan ve eğitim süreci sonunda bitirme sınavı yapılan okul gelir. Bu okulu takiben bir öğrencinin eğitimine devam etmek için yönelebileceği birkaç alternatifi olur. Bunlardan en yaygın tercih edilenleri üç yıllık Liceum veya dört yıllık Technikum okulu şeklinde olur. Her iki okul da bitirme sınavı uygular. Sınavda başarı gösterme üzerine Licencjat, devamında Magister ve son olarak Doktor uzmanlık ünvanlarını alarak ilerleme mümkündür.

İlkokuldan üniversite öncesine dek olan kurumlarda puanlama sistemi, 1 – 6 arasında verilen puanlardan oluşup; 1 en zayıf, 6 en iyi not şeklinde sıralanır.

1 – Sınıfta kalma notu
2 – 5 arası normal geçer notlar
6 – Beklenenin üzerinde performans

(Ancak 6 notu almak çok nadir gerçekleşir.)

Yükseköğrenimde ise; 2 – 5 arasında verilen 0.5 artış gösteren puanlardan oluşup; şöyle sıralanır:

2.0 – Sınıfta kalma
3.0 – Sınıfı geçmek için en düşük not
3.5
4.0
4.5
5.0 – En yüksek not

Polonya okullarında genellikle bir veya iki yabancı dil eğitimi verilir. Tercih edilme sırasına göre; İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Latince şeklinde.

Polonya’da yaklaşık olarak 500 civarında devlet üniversiteleri, özel üniversiteler ve yüksek eğitim veren kurum var. Üniversiteler de kendi arasında normal üniversite, teknik üniversite, tıp üniversitesi, tarım üniversitesi, pedagoji üniversitesi , müzik üniversitesi, ekonomi üniversitesi, denizcilik üniversitesi, askeri üniversite gibi kategorilere ayrılır.

İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map