Macaristan Eğitim Sistemi

Macaristanda bugünkü devlet üniversitelerinin temelleri yüzyıllar önce Avusturya-Macaristan Krallığında kurulmuş kraliyet kurumlarına dayanmaktadır. 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi olan Macaristanda yüksek kalitede eğitim veren üniversite sayısı oldukça fazladır. Bundan dolayı tüm Avrupa’dan öğrencilerin tercih ettiği popüler ülkelerden biri haline gelmiştir. Macaristan’ın bugün kendi eğitim-öğretim kurumlarında yetiştirdiği 14 Nobel Ödülü almış bilim insanı mevcuttur.

Yerel hükümetler ilkokul öncesi, ilkokul ve ortaöğretim birinci devre öğretimlerini yönetmektedir. Bir çok öğrenci devlet makamları ve öncelikle yerel hükümetler tarafından idare ve organize edilen ve kamu tarafından finanse edilen okullara gitmektedirler. Eğitim kurumlarının finansmanı sektör açısından tarafsızdır. Kamu ve özel kurumlar aynı kriterlere göre finansman almaktadırlar.

Bu eğitim seviyesi okul sisteminin hayati derecede önem arz eden bir parçası addedilmektedir. Bu seviye 3 ila 7 yaş arası çocuklar için hizmet vermektedir. İlkokul öncesi eğitime bu düzeyde (ovoda) katılım sadece son sınıf hariç olmak üzere (5 yaş üstü) zorunlu değildir, katılım bu sınıfta zorunludur. 2004 yılının Eylül ayı itibariyle, kamu eğitimine ilişkin yeniden gözden geçirilmiş olan kanun öğrencilerin geleneksel numaralandırmaya dayalı ( 1-5 baremi) notlandırma çerçevesini genişleten yazılı sınavlarla değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. 18 yaşına kadar eğitim zorunludur. Mesleki eğitime çocukların temel eğitim almak zorunda oldukları 16 yaştan önce başlanamaz.

Ortaöğretim eğitimi veren okulların çoğu giriş sınavları düzenlemektedir. Yasa ortaöğretim ikinci devre düzeyinde ücretsiz eğitim verilmesini gerektirmektedir.

Macaristan’da yüksek öğretim kurumları devlet tarafından akredite edilmiş ve resmen tanınmış olan kamu üniversiteleri ve özel/dini üniversiteler (egyetemek) ve kolejlerden (foiskolak) oluşmaktadır. Bu kurumlar uzmanlaşmış kurumlardır ve kendi özel uzmanlık alanlarında dersler düzenlemektedirler.

İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map