//KİMLER KATILABİLİR?

Programa Kimler Katılabilir?

Bu programa katılabilmek için aşağıdaki şartları sağlıyor olmanız gerekmektedir.

Aşağıdaki kriterler teknik kriterler olup, öğrencinin bu program için diğer yönlerden de uygun olup olmadığı, yapılacak İngilizce mülakatı sırasında ayrıca anlaşılmaya çalışılacaktır. Yukarıdaki teknik kriterleri sağlıyor olmasına rağmen görüşme sırasında yetersiz görülen öğrenciler programa kayıt olamaz. Öğrenci, kriterleri kontrol edilmeden ve UT tarafından mülakatı yapılmadan hiç bir ücret ödemez.

- 18-26 yaşları arasında olmak. (Bu kriter, UT tarafından öğrenciye özel ayrıca değerlendirilebilir. Öğrencinin yaşının verilen aralıkta olması tek başına yeterli değildir.)

- En az, orta seviyenin üzerinde bir konuşma İngilizce’sine sahip olmak. (Her öğrenci UT  ve/veya çözüm ortaklarınca en az 1 kere yüz yüze ya da telefonla bir mülakata girecektir.)

- Bir lisans ya da yüksek lisans programına kayıtlı olmak.

- 4 üzerinden en az 2 akademik ortalamaya sahip olmak (Bu kriter, UT tarafından öğrenciye özel ayrıca değerlendirilebilir. Ortalamanın, verilen aralıkta olması tek başına yeterli değildir.)

- Okulunda en az bir dönem bitirmiş olmak.