Jean Monnet Burs Programı 2015-2016

Avrupa Birliği burs projelerinden biri olan Jean Monnet burs programı dahilinde 2015-2016 akademik yılı için toplam 210 kişiye burs imkanı tanınacaktır.

Jean Monnet Burs Programına;

  • Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil)
  • Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şirketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
  • Üniversitelerin akademik veya idari personeli
  • Türkiye’deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğrencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuru yapabilmektedir.

Jean Monnet burs programından faydalanabilmek için yapılacak akademik çalışmanın aşağıdaki alanlardan biri ya da birinin kapsamında olması gerekmektedir.

Malların Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki SağlığıBalıkçılıkTaşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların KoordinasyonuYargı ve Temel HaklarAdalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Mali Kontrol

2015-2016 akademik yılı Jean Monnet Burs Programı son başvuru tarihi 6 Mart 2015 olarak belirlenmiştir.

United Towers olarak vize danışmanlığı dahil, dil eğitim programları ve İngiltere’de üniversite yerleştirme hizmetlerimizi size ücretsiz olarak sunmaktayız. Bizimle iletişime geçmek için hemen bir Bilgi İstek Formu doldurabilirsiniz. http://www.unitedtowers.com/bilgi-istek-formu

Bilgi İstek Formu
İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map