İngiltere Eğitim Sistemi

Yüzyıllardır devamlı bir gelişim süreci içinde olup günümüzde kalitesi tartışılmaz İngiltere Egitim sistemi, Türkiye eğitim sisteminden cok farklıdır. İngiliz çocukları 3-4 yaşlarında anaokuluyla eğitim hayatlarına başlarlar, öğrencilerin %93’ü devlet okullarına giderken, %7’ si özel okullara gitmektedir.

İngiltere’de eğitim süreci şu şekilde devam etmektedir;

ilköğretim: Anaokulundan sonraki 5-11 yaş döneminde 6 yıl devam edilen eğitim sürecidir.

Lise Eğitimi: Devlet veya Bağımsız okullardan herhangi birini bitiren öğrenciler, 16 yaşından sonra Generel Certificate of Secondary Education (GCSE) sınavına tabi tutulmaktadır. Bu sınavı başarıyla geçen öğrenciler mezun olabilmektedir. Bu sınav sonunda verilen sertifika Türkiye’deki lise diplomasına eş değerdir.

Lisans Egitimi: İngiltere’de Türkiye’de olduğu gibi üniversiteye yerleştirme sınavları uygulanmaktadır. Generel Certificate of Secondary Education (GCSE) sertifikasini aldıktan sonra üniversiteye başlamak isteyen öğrenciler öncelikle A Level programına başlamaktadır. Bu evrede öğrenciler 2 yıllık bir eğitim almaktadır. Bu eğitim sırasında öğrencinin ilgisi, yetenekleri ve de becerileri tespit edilip üniversitede eğitim alabileceği bölüm için yönlendirme yapılmaktadır. A Level’i bitiren öğrenciler eğitimleri sırasında aldıkları derslere göre mutlaka bir bölüme yerleştirilmektedir.

A Level’dan sonra gelen, Lisans Programlari İngiltere’de 3 yılda bitirilebilinmektedir. Ücretli olan bu eğitim aslında diğer ülkelere oranla cok da farklı değildir. Üstelik Türkiye’de 4 ya da 5 yılda bitirilen bir programı orada 3 yılda bitirebilmek fırsatı size daha kısa zamanda dünyanın en kaliteli eğitim veren ülkesinde bir üniversite bitirme şansı sunmaktadır.

Uluslararası öğrenciler için üniversite eğitimine başlamak biraz farklı prosedürler gerektirmektedir. Üniversitelerin ilk gerekliliği dil yeterliliğidir ve bunu ölçmek için IELTS veya TOEFL gibi uluslararası sınavlardan belli sonuçlar istenmektedir. Öğrencilerin dil seviyesi yeterli değilse bazı üniversiteler kendi bünyelerindeki dil okullarında öncelikle öğrenciyi eğitebilir bu dönemde ise öğrenci üniversiteye “Koşullu Kabul” alabilmektedir. Bunun haricinde Üniversite eğitimi öncesinde öğrencilere “Foundation Year” adı verilen üniversite hazırlığı niteliğinde bir yıllık bir eğitim de sunulmaktadır. Bu eğitim süresinde öğrenciler üniversitede eğitim görmek istedikleri bölümle ilgili eğitim alırken İngilizce yetilerini de geliştirmektedir. Yeterli niteliklere ulaşan öğrenciler üniversite eğitimlerine başlayabilmektedir.

Türkiye’de olduğu gibi İngiltere’de de yüksek öğrenim veren 2 tur kurum vardır: Birincisi Üniversiteler, ikincisi ise genellikle bir üniversiteye bağlı olarak diploma ya da derece veren Yüksek Okul ya da Enstitülerdir. İngiltere’de bir akademik yıl 3’er aylık 3 dönemden oluşur, bir akademik yıl Eylül ya da Ekim aylarında başlasa da özellikle uluslararası öğrencilerin okula kabülleri için başlangıç tarihlerinde esneklik gösterilebilinmektedir. Yaz tatili Temmuz sonundan Eylül başına kadar sürmektedir. Eylül ya da Ekim ayında  başlayan güz dönemi Noel Tatili’nde sona ermektedir. 2. dönem Ocak basindan Paskalya Tatiline kadar devam ederken, akademik yıl İlkbahar ortasında başlayıp, Temmuz ortalarında sona eren son donemle noktalanmaktadır. Dönemler üniversitelerde yüksek okullara oranla daha kısadır.

Yüksek Lisans Egitimi: İngiltere’de Yüksek Lisans eğitimi altı ayla iki yıl arasında değişen yoğun bir süreçte tamamlanmaktadır. Genel olarak yüksek lisans eğitimi 1 yılda tamamlanabilmektedir. Diğer ülkelere göre daha kısa dönemde tamamlanan bu program öğrenciye hem maddi hem de mesleki açıdan önemli katkılar sağlamaktadır. İngiltere’de farklı alanlarda 20.000’den fazla yüksek lisans egitimi veren program vardır. Bazı yüksek lisans eğitim konuları derslerde ve konferanslarda işlenmekle birlikte bazı konular üzerine de çeşitli araştırmalar yapılarak yüksek lisans eğitimi tamamlanmaktadır.

Yüksek Lisans Diploması/Sertifikası (Postgraduate diplomas/certificates): Yüksek Lisans derecelendirmesindeki ceşitlilik ve de yüksek eğitim kalitesi bir çok öğrenciyi Ingiltere’ye çekmektedir. Diploma ve Sertifika alanında eğitim ve yöneticilik gibi birçok konu vardır. Bu program master derecesine hazırlık niteliği taşımaktadır fakat aslında tezsiz bir Master derecesiyle aynı eğitim bu programlarda da verilmektedir. Diploma veya Sertifika programları 3 ay ile 1 yıl (hatta 2 yıl) arasında bir dönemde tamamlanabilmektedir.

Doktora (Ph.D.- Doctor of Philosophy): Doktora üç yıl veya üç yılı aşan bir sürede  70.000 veya daha fazla kelimelik bir tezle sonuçlanan bir araştırma programıdır. Tez gerçek bulgular içermeli ve baskıya hazır halde teslim edilmelidir. Sanat gibi bazı alanlarda yapılan gerçek bir çalışma tezin yerine sunulabilmektedir. Ayrıca sosyal bilimlerde, bir sürü basılan makale uzun bir tez olarak kabul edilir. Bazı kurumlar öğrencilerin doktoradan önce M.Phil. programına bir yıl devam etmesini ve bir yıl sonunda öğrencilerin doktoraya başlamasını isteyebilir.

İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map