CIEE

United Towers, Work & Travel USA programını CIEE (Council on International Educational Exchanges – www.ciee.org) işbirliği ve sponsorluğu altında sunmaktadır. CIEE, 1969 yılından beri Amerikan Devlet Bakanlığı tarafından verilen yetkiyle, dünyanın en büyük öğrenci değişim programları organizatörlüğünü yürütmektedir.

Work and Travel programına katılabilmek için resmi işlemler, bu konuda yetki belgesi olan CIEE tarafından yürütülür. CIEE yapılan başvurularda gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten sonra vize başvurusu için gerekli olan DS-2019 formunu yayınlar ve United Towers’a gönderir. Ayrıca CIEE program süresince öğrenciye servis vermeye de devam eder.

İrlanda Dil Okulları - Yurtdışında üniversite - Work and Travel - Google Site Map